Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager ─ nye plasser

Regjeringen vil videreføre investeringstilskuddet og tilskuddet til midlertidige lokaler i 2011 for å legge til rette for at kommunene skal kunne bedre tilgangen på barnehageplasser. Det er foreslått å bevilge 73 millioner kroner til utbygging av nye plasser i 2011.

I 2009 ble det innført en rett til barnehageplass for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det blir søkt om plass. Ifølge rapportering fra fylkesmennene høsten 2010 har så godt som alle kommuner innfridd retten til barnehageplass. Regjeringens mål for 2011 er at alle barn får innfridd retten til barnehageplass.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon programkategori 07.30.