Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnevern – evaluering av forvaltningsreform i statleg barnevern

Evalueringa av forvaltningsreforma i barnevernet vart sett i gang i 2010. Evalueringa er konsentrert om fire område: samhandling og gjensidig påverknad mellom det statlege barnevernet og andre relevante aktørar, institusjonstilbodet, fagleg- og økonomisk styring, og oppgåve- og finansieringsansvaret i statleg og kommunalt barnevern.

For nærmare omtale, sjå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, Programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.