Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bibliotek – Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har et særlig ansvar for å gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk og utvikle bibliotekene som samfunnsinstitusjoner. Etter omorganiseringen av bibliotekfeltet har Nasjonalbiblioteket også fått ansvaret for videreutviklingen av folkebiblioteksektoren og oppfølgingen av Leseløftet. Folkebibliotekene som møteplasser og bibliotekarene som fagfolk og formidlere vil være sentrale i lesesatsingen. Det skal også legges bedre til rette for folkebibliotekenes virksomhet gjennom Nasjonalbibliotekets utvikling av digitale tjenester.

Regjeringen foreslår at bevilgningene til Nasjonalbiblioteket økes med 3 millioner kroner til digitalisering. Bevilgninger på 10 millioner kroner til leseløft, bibliotekutvikling og kompetanseutvikling foreslås videreført fra 2010 til 2011.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.