Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bolyst

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til programmet Bolyst fra 25 millioner kroner i 2010 til 47 millioner kroner i 2011. Gjennom programmet skal departementet støtte opp om lokale og regionale utviklingsprosjekt som fremmer bolyst i hele landet. Programmet skal stimulere til nye møteplasser og videreutvikle kunnskap om hva som øker sjansene for at bosatte og tilflyttere trives og blir boende.

Se mer informasjon på www.regjeringen.no/bolyst.