Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-håndtering

Regjeringen foreslår totalt å bevilge i underkant av 2,7 milliarder kroner til arbeid med CO2-håndtering.

Det foreslås bevilget 92 millioner kroner til drift av Gassnova SF, som ivaretar Statens interesser knyttet til CO2-håndtering.

Det foreslås bevilget 175,8 millioner kroner til forskningsprogrammet CLIMIT som forvaltes av Gassnova SF og Norges forskningsråd. Til arbeid med CO2-håndtering internasjonalt foreslås det bevilget 10 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 1 530 millioner kroner til videreføring av planleggings- og forberedelsesarbeidet med fullskala fangst og lagring av CO2 på Mongstad.

Regjeringen foreslår å bevilge 880 millioner kroner for å dekke statens andel av investeringene i et teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad skal bidra til å vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere både kostnader og risiko knyttet til storskala CO2-fangst og gi slik teknologi bred internasjonal anvendelse.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, budsjettkapittel 1833.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Se også Gassnova, Forskning – petroleum, energi og CO2-håndtering ogCLIMIT.