Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dagpengeregelverket

Regjeringen foreslår følgende endringer i dagpengeregelverket i 2011:

· Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger skal regnes som arbeidsinntekt og kan gi rett til dagpenger iht. folketrygdloven § 4-4.

· Særreglene for dagpengemottakere på 64 år eller mer oppheves med virkning fra og med 1.1.2011. Særreglene beholdes i en overgangsperiode på ett år for personer som per 1.1.2011 mottar dagpenger, og som har fylt 63 år.

Les mer i Arbeidsdepartementets fagproposisjon, kap. 2541 Dagpenger.