Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dataspill

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til innkjøpsordning for dataspill til bibliotekene.

Dataspill har blitt et sentralt kulturuttrykk og er en viktig del av særlig barn og unges kultur- og mediehverdag. Markedet domineres i dag av utenlandske spill. Det er derfor behov for å sikre barn og unge tilgang til alternative produksjoner med norsk språk og innhold.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.