Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den Norske Opera & Ballett

Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Den Norske Opera & Ballett med 48,1 millioner kroner, til 488,5 millioner kroner i 2011. Tilskuddsøkningen skal blant annet dekke økte kostnader som følge av endringer i overenskomster med Operaens musikere, som sikrer større fleksibilitet og et bedre kunstnerisk tilbud til publikum. Tilskuddsøkningen skal også dekke økt husleie til langsiktig vedlikehold av operabygget.