Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Digitalisering – Arkivverket og Nasjonalbiblioteket

Behovet for økt statlig satsing på digitalisering og digital formidling er omtalt i digitaliseringsmeldingen og i bibliotekmeldingen fra 2009. Meldingene følges nå opp gjennom forslag til økte bevilgninger til Nasjonalbiblioteket og Arkivverket.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 3 millioner kroner til Arkivverket til bevaring av elektroniske arkiv. Dette vil bidra til å sikre at bevaringsverdig arkivmateriale ikke går tapt. Det foreslås videre en bevilgning på 3 millioner kroner til Nasjonalbiblioteket til digitalisering og utvikling av digitale tjenester basert på Nasjonalbibliotekets infrastruktur.

Nasjonalbiblioteket er allerede godt i gang med å digitalisere samlingen sin. Det stadig voksende innholdet i Nasjonalbibliotekets digitale arkiv har skapt grunnlag for å utvikle nye formidlingstjenester i norske fag- og folkebibliotek.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.