Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distriktspolitisk virkeområde

Det distriktspolitiske virkeområdet er en geografisk avgrensing for hvor det er lovlig å benytte direkte bedriftsrettet støtte gjennom Innovasjon Norge, og hvor det er lovlig å benytte tilretteleggende virkemidler. Virkeområdet består av tre soner, i tillegg til sone I som er utenfor virkeområdet. I sone II er det tillatt med tilretteleggende virkemidler, og i sone IV og III er det i tillegg tillatt med differensiert støtteintensitet for direkte bedriftsrettet støtte. Se kart over det distriktspolitiske virkeområdet på Kommunal- og regionaldepartementets nettsider.