Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Domstolene

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 ble det bevilget 15 millioner kroner til midlertidig økt bemanning i domstolene. Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner i 2011 til videreføring av den midlertidige bemanningsøkningen. Domstolene vil således kunne tilpasse bemanningen til en periode med økt saksinngang, samtidig som det satses på tiltak som bidrar til mer effektiv saksbehandling og nedarbeiding av restanser.