Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EØS-avtalen

EØS-avtalen sikrer Norge deltakelse i det indre marked, noe som betyr at norske bedrifter og borgere har samme rettigheter og plikter som bedrifter og borgere i EU. For at avtalen skal fungere optimalt er det viktig at norske myndigheter, bedrifter og organisasjoner kjenner til hva EØS-samarbeidet innebærer. Målrettet informasjon om avtalen og dens betydning for Norge er derfor en sentral del av Regjeringens aktive europapolitikk.