Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EØS-finansieringsordningene (2004-2009)

Gjennom EØS-finansieringsordningene gir Norge et viktig bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i det utvidete EØS-området. Gjennom finansieringsordningene støtter Norge prosjekter i EUs 12 nyeste medlemsland, samt Hellas, Portugal og Spania. Det gis blant annet støtte til prosjekter innen miljøvern, helse og barn, forskning, bevaring av europeisk kulturarv, utdanning og justissamarbeid. Støtten under de bilaterale samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania er spesielt rettet mot prosjekter knyttet til miljø, klima og energi.

For 2011 foreslår Regjeringen å bevilge over 2,6 milliarder kroner til EØS-finansieringsordningene for perioden 2004-2009, og 118 millioner kroner til de bilaterale samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania.