Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår at det i tillegg til de fire utskrivningsalternativene for eiendomsskatt som i dag framgår av eigedomsskattelova, innføres to nye utskrivningsalternativer som knytter seg til næringseiendom. Det foreslås en adgang til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. I tillegg foreslås det at det kan skrives ut eiendomsskatt på all eiendom i bymessig strøk samt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen.

Disse forslagene vil gi kommunene større fleksibilitet ved utskrivningen av eiendomsskatt, samtidig som det innebærer en større grad av likebehandling mellom verk og bruk og annen næringseiendom.

For kommuner som ønsker å benytte de nye utskrivningsalternativene, vil det være behov for å foreta taksering av næringseiendom som ikke tidligere er taksert. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen en overgangsregel for 2011 med utvidet frist for utskrivning for kommuner som vil gjøre bruk av de nye utskrivningsalternativene.

For nærmere omtale av forslaget vises det til Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 3.3.1 og kapittel 14.

Se også pressemelding.