Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elbiler

Regjeringen foreslår 73,2 millioner kroner til miljøprosjektet Transnova, en økning på 21,6 millioner kroner eller 42 prosent fra saldert budsjett 2010. Miljøprosjektet skal støtte tiltak som reduserer CO2-utslipp fra transportsektoren, deriblant elbiltiltak. Elbiler vil fortsatt ha tilgang til kollektivfelt, passere gratis i bomringer, parkere gratis på offentlige parkeringsplasser og fraktes gratis med riksvegferjer.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om miljøvennlig transport.