Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk hjemmesoning

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i 2011 til å utvide ordningen med straffegjennomføring med elektronisk kontroll, blant annet i Hordaland. Elektronisk hjemmesoning gir en enklere overgang til livet utenfor fengsel og er et viktig tiltak for å frigjøre fengselsplasser til varetekt. For dommer opp til fire måneder kan hele straffen sones med elektronisk kontroll.