Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energiomlegging

Regjeringen foreslår totalt å bevilge 1 064,5 millioner kroner i 2011 til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Dette fordeler seg med 976 millioner kroner i overføringer til Energifondet, 40 millioner kroner til elektrisitetssparing i husholdninger, og 48,5 millioner kroner til strategiske konsekvensutredninger for havenergi, gjennomføring av Bygningsenergidirektivet og deltakelse i internasjonale programmer og aktiviteter innen fornybar energi og energibruk.

Tilsagnsfullmakten på 400 millioner kroner knyttet til Energifondet foreslås videreført i 2011.

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet anslås inntektene fra påslaget på nettariffen (1,0 øre/kWh) til om lag 760 millioner kroner i 2011. Samlede inntekter til Energifondet (inkludert renter beregnet til 114 millioner kroner) anslås til om lag 1 850 millioner kroner.

Det er i 2010 gjennomført en evaluering av Enova SF.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, Programkategori 18.25 Energiomlegging, del III Andre saker , kap 8 Evaluering av Enova SF.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.