Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enova SF

Statsforetaket Enova SF er etablert for å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Enova er satt til å forvalte midlene fra Energifondet samt en egen tilskuddsordning for å stimulere til elektrisitetssparing i husholdningene.

Enova skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utvikling av markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Enova skal være en pådriver for utvikling av nye miljøvennlige energiprosjekter. Enova har 53 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Enova SF og Energifondet er de viktigste verktøyene for å stimulere til energiomlegging. Enova skal jobbe langsiktig mot målbare resultater. Enova skal gjennom sin virkemiddelbruk utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 TWh/år innen utgangen av 2011. Basisåret er 2001.

Det er i 2010 gjennomført en evaluering av Enova SF.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, Programkategori 18.25 Energiomlegging, del III Andre saker , kap 8 Evaluering av Enova SF.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Se også Enova.