Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Entreprenørskap

Entreprenørskap blant unge
Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten og omfanget av entreprenørskapsrettet opplæring innenfor alle nivå og fagområder i utdanningssystemet, og foreslår å bevilge 23 millioner kroner til organisasjonen Ungt Entreprenørskap, en økning på 2 millioner kroner fra 2010.

Regjeringen foreslår en økning på 5 millioner kroner til satsing på entreprenørskap og nyskaping blant unge gjennom Innovasjon Norge. Økningen skal blant annet bidra til å styrke mentorordningen for unge.

I tillegg foreslår Regjeringen å videreføre den ekstraordinære satsingen på entreprenørskap og nyskaping blant unge i Nord-Norge, med 5 millioner kroner fordelt på Innovasjon Norge og Ungt entreprenørskap. Temaene reiseliv og arktisk teknologi er prioriterte områder.

Entreprenørskap blant kvinner
Regjeringen har mål om at kvinner skal representere 40 prosent av alle nye entreprenører innen 2013, jamfør Handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner (2008-2013). Som et av flere tiltak i planen vil Regjeringen be Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet om å prioritere kvinner som målgruppe, og arbeide for en vesentlig økning i omfanget kvinner innenfor aktuelle programmer og tjenester.

Etablererstipendordningen
Etablererstipendordningen under Innovasjon Norge skal bidra til finansiering av prosjekter i en tidlig fase. Ordningen ble innført som et tiltak for å dempe virkningene av finanskrisen. I budsjettet for 2011 foreslås ordningen videreført med 20 millioner kroner.