Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Europa

Regjeringen fører en aktiv europapolitikk, hvor norske interesser overfor EU blir ivaretatt på en offensiv måte. Regjeringen vil utnytte alle muligheter for samarbeid og påvirkning i aktuelle saker med sikte på å få gjennomslag for norske syn.

Se også Balkan og EØS-finansieringsordningene.