Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

FN

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 4,3 milliarder kroner til FN i 2011. Det er en økning på 174 millioner kroner fra 2010.

Norge er en sterk støttespiller for FN. Verdenssamfunnet er avhengig av en global organisasjon for å løse felles problemer. Alle land har fordeler av et forutsigbart, regelstyrt system for samkvem og løsning av interessekonflikter mellom land.

Regjeringen er opptatt av å styrke og reformere FNs arbeid innen utvikling, nødhjelp, miljø og fredsbygging for å oppnå størst mulig effektivitet og resultater. Anbefalingene fra høynivåpanelet for reform av FNs virksomhet som statsminister Jens Stoltenberg ledet, er i stor grad retningsgivende for videre norsk støtte. En hovedutfordring er å få FN til å opptre samordnet på landnivå. Norge er en pådriver for å få til dette.

Regjeringen har i flere år gått i bresjen for reform og styrking av FNs likestillingsarbeid. Beslutningen om å opprette en ny, samlet FN-organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling er en seier for norsk diplomati og pådriverarbeid.

Se også FNs tusenårsmål.