Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Festningsverkene

For 2011 foreslår Regjeringen at utgifter til vedlikehold av historiske festningsverk budsjetteres med 125 millioner kroner. Dette er en reell økning på 15 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2010 og er et bidrag til å nå målet om ordinært vedlikeholdsnivå for forsvarssektorens kulturminner innen 2020.

I tillegg er den brukerbetalte husleien reelt økt med 20 millioner kroner i 2011 for å styrke vedlikeholdet og bidra til å bedre tilstanden i sektorens bygningsmasse.