Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Film

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til dokumentar, fjernsynsdrama og kinofilm med 21,5 millioner kroner.

Under Regjeringen Stoltenberg II har bevilgningene til filmformål økt med 213 millioner kroner, hvorav 177 millioner kroner til produksjon Ett av målene i Kulturløftet II er at Norge skal bli ledende i Norden på film, fjernsynsdrama og dokumentar, at norsk film skal hevde seg internasjonalt, og at 25 prosent av det norske kinomarkedet skal bestå av norske filmer.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til film og medieformål med til sammen 32 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet.