Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Folkemusikk

Regjeringen foreslår å bevilge 3,3 millioner kroner til satsing på folkemusikk. Tilskuddet til Riksscenen foreslås økt med 2,56 millioner kroner, til totalt 20,5 millioner kroner. Nye lokaler for Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans ble ferdigstilt i 2010, og virksomheten er under oppbygging.

Tilskuddet til knutepunktfestivalen Førde Internasjonale Folkemusikkfestival foreslås økt med om lag 0,6 millioner kroner, til totalt 4,75 millioner kroner. Det foreslås et tilskudd på 50 000 kroner til Strunkeveko, som arrangeres av Valdres Folkemusikkarrangement AS.

Med budsjettforslaget for 2011 vil statlige tilskudd til folkemusikk i perioden 2005-2011 ha økt med 28,7 millioner kroner.

Se også Musikk.