Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Foreldrepengar – auka stønadsperiode

Regjeringa føreslår å auke stønadsperioden for foreldrepengar med ei veke. Den nye veka er øyremerka for far. Perioden blir då 47 veker med 100 prosent dekning eller 57 veker med 80 prosent dekning. Regjeringa føreslår at endringane skjer for barn fødde eller adopterte frå og med 1. juli 2011.

For nærmare omtale, sjå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, Programkategori 28.50 Stønad ved fødsel og adopsjon.