Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forenkling

Forenklingsarbeidet er viktig for å bedre rammevilkårene for de minste bedriftene. Regjeringen arbeider kontinuerlig for å legge til rette for at alle bedrifter kan bruke mest mulig av tiden sin på produksjon og tjenesteyting som skaper arbeidsplasser og verdier, og minst mulig unødig tid på etterlevelse av offentlig regelverk. Regjeringen har satt i verk flere konkrete tiltak, blant annet forenklinger i aksjeloven og regnskapsloven. Blant temaene som skal utredes i forbindelse med aksjeloven er om kravet til minste aksjekapital kan reduseres, om reglene om stiftelse kan forenkles og forenkling av visse andre organisatoriske spørsmål.

Altinn er myndighetenes viktigste verktøy i arbeidet med forenkling og redusering av næringslivets administrative kostnader. I budsjettet for 2011 foreslår Regjeringen å bevilge 93,1 millioner kroner til videreutvikling av Altinn og i alt 30 millioner kroner til Metadata.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon kapittel 904.