Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsking – landbruk og mat

Forsking er et sentralt virkemiddel for å nå Regjeringens mål for landbruks- og matsektoren, og i 2011 prioriteres den næringsrettede matforskingen for å opprettholde en konkurransedyktig norsk matnæring. Bevilgningen til Matprogrammet foreslås økt med 6 millioner kroner i 2011.