Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning – marin sektor

Forskning og utvikling er et sentralt virkemiddel i utviklingen av marin sektor og en forutsetning for å utvikle en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring. Forskning utgjør en tredjedel av Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for 2011. Det foreslås å videreføre forskningsinnsatsen på om lag samme nivå som i 2010. Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til marin forskning og innovasjon på i overkant av 1,4 milliarder kroner i 2011.

De faglige hovedprioriteringene videreføres i 2011. Dette innebærer blant annet jevnlige vurderinger av bestandssituasjonen, forskning og overvåking som kan dokumentere havmiljøet, forvaltningsrettet havbruksforskning, forskning om sjømatens kvalitet og helseeffekt og marin bioteknologi og bioprospektering.