Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning – næringsrelevant

Regjeringen foreslår å bevilge 2,18 milliarder kroner til næringsrelevant forskning i 2011.

Bevilgningen omfatter 1 337 millioner kroner til Norges Forskningsråd, 285 millioner kroner til FoU-kontrakter i Innovasjon Norge og 558 millioner kroner til forskning og utvikling innenfor romvirksomhet.

Se egen pressemelding og Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.