Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning – petroleum, energi og CO2-håndtering

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 845 millioner kroner til forskning og utvikling innenfor petroleum, energi og CO2-håndtering. Av dette går om lag 240 millioner kroner til petroleumsforskning, om lag 430 millioner kroner til forskning knyttet til energi- og vannressurser og om lag 176 millioner kroner til forskning når det gjelder CO2-håndtering.

Forskningsrådet disponerer hoveddelen på 722 millioner kroner og 29 millioner kroner disponeres av Norges vassdrags- og energi­direktorat (NVE). Videre disponerer Gassnova om lag 81 millioner kroner knyttet til CLIMIT-programmet som er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO2. Om lag 12,7 millioner kroner bevilges til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak.

Midler fra avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping og bevilgninger over andre departementers budsjetter blir også brukt til forskning med relevans for petroleums- og energisektoren.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, budsjettkapittel 1830 og 1833.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Se også Gassnova og CLIMIT.