Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning – transport og kommunikasjon

Regjeringen foreslår i alt 150,8 millioner kroner til samferdselsforskning. Dette er en reduksjon på 41,8 millioner kroner fra saldert budsjett i 2010. Regjeringen foreslår følgende fordeling: 78,5 millioner kroner til transportforskning og 72,3 millioner kroner til forskning innen telekommunikasjon. I tillegg er det i forslaget satt av 17,1 millioner kroner til uredningsvirksomhet innen samferdselssektoren.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om samferdselsforskning.