Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fred og forsoning

Regjeringen vil videreføre et sterkt norsk engasjement for fred og forsoning. Norge er engasjert i freds- og forsoningsarbeid flere steder, blant annet på Filippinene, i Sudan, i Somalia, på Haiti, i Nepal, og i Midtøsten. For å lære av erfaringer og øke kunnskapen om internasjonal deltakelse i konfliktløsning, er det satt i gang en uavhengig evaluering av den norske fredsinnsatsen i Sri Lanka. I tillegg vil Regjeringen fortsatt bidra til å styrke FNs evne til å håndtere konflikter. Innsatsen for å inkludere kvinner mer aktivt i fredsprosessene, og for å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og andre som jobber med fred og konfliktløsning videreføres.

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot seksualisert vold i konflikt, blant annet gjennom opprettelsen av et prosjekt for kvinner, fred og sikkerhet. Innsats mot seksualisert vold gjennom humanitær assistanse og bekjempelse av straffefrihet vil her stå sentralt.