Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Funksjonshemmede ─ styrking av utdanningsstøtten

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 14 millioner kroner for å bedre studiefinansieringen for studenter med redusert funksjonsevne. Det blir foreslått et ekstra månedlig stipend på 3 200 kroner og støtte i tolv måneder for studenter som på grunn av redusert funksjonsevne ikke kan ta arbeid ved siden av utdanningen. Samlet støtte fra Lånekassen vil da utgjøre om lag 147 000 kroner per år. Tiltaket skal medvirke til at flere personer med redusert funksjonsevne får økonomisk mulighet til å ta høyere utdanning.

Studenter med redusert funksjonsevne har ofte større utfordringer enn andre studenter med å følge normert studieprogresjon. Regjeringen foreslår derfor at personer med redusert funksjonsevne, som ikke har støtte fra folketrygden som er ment å dekke utdanningen, skal få hele basisstøtten som stipend ved forsinkelse i utdanningen utover ett år.

Les mer under kategoriinnledningen for kategori 07.80 Utdanningsfinansiering i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.