Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fylkesmannsembetene

Regjeringen foreslår en bevilgning på 1 468,4 millioner kroner til fylkesmannsembetene i 2011. Dette er en økning på 7,7 prosent fra 2010. Økningen skyldes blant annet at oppgaver overføres fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har en viktig funksjon i grenseflaten mellom statlig sektorpolitikk og kommunalt selvstyre, og mellom kommunene og innbyggerne. Politikkområdet omfatter oppgaver fra til sammen 12 departementer og 8 direktorater. Fagområdene er nærmere omtalt i fagproposisjonene til de respektive departementene.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.