Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

GIEK

Regjeringen foreslår å videreføre garantirammene under GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt):

  • 120 milliarder kroner til Alminnelig garantiordning
  • 3,15 milliarder kroner til U-landsordningen
  • 6,5 milliarder kroner til Byggelånsgarantiordningen for skip, fartøy og innretninger til havs.

Videre foreslås det å videreføre rammen for Garantiordning for langsiktige kraftavtaler til kraftintensiv industri med 20 milliarder kroner.

Rammen for den alminnelige garantiordningen ble i 2010 økt med 10 milliarder kroner i forbindelse med Regjeringens tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører. I tillegg ble det gjort enkelte justeringer i garantiordningene, blant annet ble byggelånsgarantiordningen utvidet til også å omfatte fartøy og innretninger til havs og det ble åpnet for å gi garantier og lån til prosjekter som er i norsk interesse.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon kapittel 2460 og Kraftintensiv industri.