Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Godt styresett

Godt styresett er en integrert og selvfølgelig del av alle prosjekter og programmer Norge bidrar til. Åpenhet, forutsigbarhet og kontroll både av beslutninger og ressursbruk er en forutsetning for reell demokratiutvikling. Anti-korrupsjon prioriteres, både som egne tiltak og som integrert del av samarbeidet.

Norge praktiserer null-toleranse for korrupsjon.

Statsbygging i sårbare stater, styrking av offentlig sektor i utvalgte land, styrking av uavhengige medier, innsats mot korrupsjon for å støtte freds- og forsoningsprosesser, og støtte til bygging av demokratiske og sosialt inkluderende styresett prioriteres. Det samarbeides bredt internasjonalt for å stoppe korrupsjon og hvitvasking av penger fra utviklingsland, og for å tilbakeføre stjålne verdier til opphavslandet.