Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handel internasjonalt

Et velfungerende regelbasert globalt handelssystem er av stor betydning for Norge, og for verdenssamfunnet som helhet. Norge ønsker å bidra til en snarlig avslutning av Doha-runden – den pågående forhandlingen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) – og et balansert resultat som ivaretar både våre egne og utviklingslandenes interesser. Ved siden av det regulære medlemsbidraget til WTO yter Norge en rekke tilskudd til ulike aktiviteter av relevans for arbeidet i WTO, særlig med tanke på å styrke utviklingslandenes evne til å delta i det globale handelssystemet.