Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hæren

Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på 5 288,5 millioner kroner. Forslaget innebærer at Hæren styrkes gjennom bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring. Med dette vil den faktiske styrkingen av Hærens budsjett samlet sett utgjøre 206 millioner kroner sammenlignet med 2010. Forslaget innebærer at Hæren kompenseres for merutgifter ved utenlandsoperasjoner, blant annet operasjonsspesifikk trening av styrker som skal settes inn i utenlandsoperasjoner. Det legges til rette for at Hæren kan øke antallet årsverk i brigaden i Nord-Norge i 2011.Hæren vil i løpet av perioden 2006 til 2011 være styrket med i overkant av 1 100 årsverk (om lag 50 prosent).