Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helseforetak ─ investeringslån til regionale helseforetak

Regjeringen foreslår at tre nye investeringsprosjekter kommer innenfor låneordningen til regionale helseforetak, med en samlet bevilgning på 446 millioner kroner i 2011. Dette gjelder nytt sykehus på Kalnes i Østfold med 235 millioner kroner, nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin i Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, med 108 millioner kroner og ny barne- og ungdomsavdeling i Helse Stavanger HF med 103 millioner kroner.

Det nye sykehuset i Østfold er beregnet til å koste om lag 5 milliarder kroner og har en låneramme på 2,5 milliarder kroner.

Det nye senteret ved Haukeland universitetssjukehus er beregnet å koste om lag 1,4 milliarder kroner og har en låneramme på 700 millioner kroner.

Ny barne- og ungdomsavdeling (BUPA) i Helse Stavanger HF er beregnet å koste om lag 225 millioner kroner. Lånerammen på 103 millioner kroner utbetales i sin helhet i 2011.

Lånene vil bli utbetalt årlig i tråd med framdrift i utbyggingsperioden.