Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helsetilsynet ─ utrykningsenhet

Det er etablert en utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn for å styrke den tilsynsmessige gjennomgangen av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Utrykningsgruppen er en prøveordning over to år med oppstart fra 1. juni 2010. Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner i 2011 til finansiering av utrykningsgruppen samt styrking av tilsynet med spesialisthelsetjenesten.