Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hiv og aids

Regjeringen foreslår å øke støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 75 millioner kroner i 2011. Regjeringen vil videreføre Norges omfattende innsats internasjonalt i kampen mot hiv og aids. Norge vil bidra til å oppnå FNs tusenårsmål om å gi alle aidssyke tilgang til medisinsk behandling, og vil samtidig rette oppmerksomhet på forebyggende tiltak.

Regjeringen legger i 2011 også opp til å bruke deler av inntektene fra CO2-avgiften på flydrivstoff innenlands til den internasjonale innkjøpsordningen for medisiner til utviklingsland (UNITAID). UNITAID har som mål å oppnå økt tilgang og reduserte priser på medisiner for behandling av hiv og aids, tuberkulose og malaria. I tillegg legger Regjeringen opp til at Norge skal bidra til forskning for å utvikle effektive forebyggingsmidler mot hiv.