Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitær nedrustning

Regjeringen vil videreføre Norges ledende rolle i det internasjonale arbeidet for avskaffelse og regulering av konvensjonelle våpen som har uakseptable humanitære konsekvenser. Regjeringen vil arbeide for fortsatt styrking av og økt respekt for den internasjonale humanitærretten. Væpnet vold, inkludert miner, klaseammunisjon og bruk av håndvåpen dreper sivile, rammer sårbare grupper hardt og medfører at to millioner mennesker blir drept eller skadet årlig. Multilateral innsats kombineres med betydelig støtte til tiltak i felt for å hindre nye ofre og bedre situasjonen for dem som allerede er rammet.