Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hurtigruta

Regjeringen foreslår 291,1 millioner kroner til statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.

Samferdselsdepartementet har tidligere i år utlyst anbudskonkurranse for sjøtransporttjenesten ”Kystruten Bergen – Kirkenes”, med start senest 1. januar 2013. Kontrakt og løyve vil bli tildelt for en periode på åtte år.