Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husbanken – låneramme

Regjeringen foreslår en låneramme i Husbanken på 15 milliarder kroner i 2011. Lånerammen vil legge til rette for en fortsatt høy aktivitet på startlånet og grunnlånet i 2011.

Husbankens lånevirksomhet videreføres, og Regjeringen foreslår at startlån til unge og vanskeligstilte fortsatt skal ha høyeste prioritet innenfor lånerammen.

Husbanken forvalter også grunnlånet, som skal fremme miljøkvaliteter og universell utforming i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, samt sikre nødvendig boligfinansiering i distriktene.

For mer informasjon om Husbanken og Husbankens låne- og tilskuddsordninger, se Husbankens nettsider.