Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Industri – internasjonalisering innenfor petroleum, kraftsektoren/fornybar energi.

Regjeringen foreslår å bevilge 23,7 millioner kroner til internasjonalisering av norsk industri innenfor petroleum og kraftsektoren/fornybar energi i 2011.

Bevilgningen fordeler seg på tilskudd til INTSOK, INTPOW og Petrad, samt prosjektmidler.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, budsjettkapittel 1832.