Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon Norge

Regjeringen foreslår å bevilge 1 474 millioner kroner til Innovasjon Norge. Samtidig foreslås det å videreføre lånerammen for lavrisikolån med 2,5 milliarder kroner, og lånerammen for innovasjonslån med 500 millioner kroner.

Noen av satsingsområdene i 2011:

  • Miljøteknologi (nytt forskningsprogram)
  • Forsknings- og utviklingskontrakter (FOU)

For flere detaljer, se egen pressemelding, Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon kapittel 2421, og Miljøteknologi.