Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kampfly

Som en følge av restruktureringer i det flernasjonale F-35-programmet tar Regjeringen sikte på at starten på hovedleveransen av norske F-35 fly skyves fra 2016 til 2018. Videre legger Regjeringen opp til at det bestilles et begrenset antall treningsfly med leveranse fra 2016.

Ved å skyve hovedleveransen av fly reduseres usikkerheten i programmet, mens anskaffelse av et begrenset antall treningsfly i 2016 gjør at vi kan starte nødvendig utdanning og opplæring av personell.

For å ha tilstrekkelig tid til å gjennomføre de nødvendige utbedringer og byggearbeider innen de første flyene skulle leveres til Norge, var det med utgangspunkt i tidligere fremdriftsplan, nødvendig å ta stilling til lokalisering i løpet av 2010. Med justert leveranseplan kan dette nå forskyves inntil to år. En slik forskyvning vil legge til rette for ytterligere styrking av beslutningsgrunnlaget, samt å sluttføre pågående analyser og vurderinger.

Regjeringen tar derfor sikte på, innen utgangen av 2011, å innhente fullmakt fra Stortinget for å anskaffe et begrenset antall treningsfly med leveranse fra 2016. Regjeringen tar videre sikte på å legge frem helheten i anskaffelsesprogrammet for Stortinget i vårsesjonen 2012.

Se også Kampfly – Industrielt samarbeid.