Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet - driftsbetingelser for Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør i nytt hus

De tre institusjonene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør flytter inn i nytt felles teater- og konserthus fra 1. september 2011 og har etablert en ny felles organisasjonsmodell; Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet. Agder Teater, Kristiansand symfoniorkester og Opera Sør, samt kulturhusdriften, som finansieres av Kristiansand kommune, vil inngå som avdelinger i den nye organisasjonen. Institusjonene har lagt fram en budsjettskisse for kommende år. For 2011 foreslår Regjeringen å øke det samlede tilskuddet til de tre institusjonene med 10,9 millioner kroner, til økte driftsutgifter og styrking av den kunstneriske aktiviteten i nytt hus. Tilskuddsøkningen er fordelt med henholdsvis 5,8 millioner kroner til Agder Teater, 4,55 millioner kroner til Kristiansand Symfoniorkester og 0,6 millioner kroner til Opera Sør. Kulturdepartementet vil drøfte omfang og tempo i oppbyggingen av virksomhetene med institusjonene og lokale og regionale tilskuddsparter.