Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kirkebygg – rentekompensasjon

Formålet med rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er å stimulere kommuner til å bevare og sikre kirkebyggene, samt kunst og inventar i kirkene. Ordningen ble etablert i 2005. I perioden 2005 til 2009 ble det lagt til rette for at det kunne gis tilsagn om rentekompensasjon til investeringer tilsvarende en investeringsramme på til sammen 2,5 milliarder kroner. I 2009 ble ikke ordningen benyttet fullt ut og som følge av dette har Stortinget vedtatt at det i 2010 kan gis tilsagn om rentekompensasjon til investeringer i kirkebygg innenfor en investeringsramme på 500 millioner kroner.

Regjeringen foreslår at det i 2011 kan gis tilsagn om rentekompensasjon til investeringer i kirkebygg tilsvarende en investeringsramme på 400 millioner kroner.

Se også Kirken.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.