Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kirkevalgene

Kirkeforliket fra 2008 legger til rette for vesentlige endringer i dagens kirkeordning. Forliket er basert på at det skal gjennomføres en demokratireform i Den norske kirke, noe som er nært knyttet til utprøving av nye regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble det bevilget 6 millioner kroner til forberedelsene av kirkevalgene i 2011. Til gjennomføring av kirkevalgene i 2011 foreslår Regjeringen en bevilgning på 65,9 millioner kroner i 2011.

Se også Kirken.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.